Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 12.7.2012 Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 12.7.2012.#Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa) vastaan Euroopan komissio.#Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Raakatupakan oston ja ensijalostuksen markkinat Espanjassa – Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan – Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen – Sakot – Yhdenvertainen kohtelu – Enimmäismäärä, joka on 10 prosenttia liikevaihdosta – Yhteistyö – Selvitysaineiston vääristäminen – Ilmeinen arviointivirhe – Puutteelliset perustelut.#Asia C-181/11 P.