Kirjallinen kysymys P-010565/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) komissiolle. Mustanmeren alue