ETA:n sekakomitean päätös N:o 64/2010, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2010 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta