Kirjallinen kysymys E-000011/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komissiolle. Täydentäviä tietoja vesipiirien hoitosuunnitelmista Kreikassa