Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1098/2011, annettu 27 päivänä lokakuuta 2011 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [金乡大蒜 (Jinxiang Da Suan) (SMM)]