2011/410/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2011 , Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2011/10)