Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyllä Euro–Välimeri-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa noudatettavasta Euroopan unionin kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen