Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CA 380, 29 ta' Diċembru 2011