Официален вестник на Европейския съюз, CA 380, 29 декември 2011г