/* */

Kirjallinen kysymys E-012331/11 Marc Tarabella (S&D) komissiolle. Polttoaineita koskevan kuluttajamarkkinoiden tulostaulun laatiminen