2010/83/: A Bizottság határozata ( 2010. február 9.) egyes építési termékek tűzállósági osztályainak a levegőn száradó fugázóanyagok tekintetében történő megállapításáról (az értesítés a C(2010) 399. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)