ETA:n sekakomitean päätös N:o 50/2011, annettu 20 päivänä toukokuuta 2011 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) ja pöytäkirjan 47 (Viiniä koskevien kaupan teknisten esteiden poistaminen) muuttamisesta