Kirjallinen kysymys E-001352/11 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) komissiolle. Euroopan unionin strategia etäresurssipalveluille (cloud computing)