Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti