Kirjallinen kysymys P-2271/10 esittäjä(t): Isabelle Durant (Verts/ALE) komissiolle. EU:n varojen myöntäminen Burmalle/Myanmarille