Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului privind statutul unei fundații europene (FE) COM(2012) 35 final – 2012/22 (APP)