Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä” COM(2012) 35 final