Cauza C-388/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 30 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundessozialgericht Kassel — Germania) — Joao Filipe da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse [Trimitere preliminară — Securitate socială — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolele 15, 27 și 28 — Articolele 39 CE și 42 CE — Fost lucrător migrant — Activitate profesională exercitată în statul membru de origine și într-un alt stat membru — Pensionare în statul membru de origine — Indemnizație plătită de cele două state membre — Regim distinct de securitate socială care acoperă riscul de dependență — Existență în celălalt stat membru al fostului loc de muncă — Afiliere facultativă continuă la regimul menționat — Menținerea dreptului la o alocație de dependență după întoarcerea în statul membru de origine]