Asia C-388/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.6.2011 (Bundessozialgericht Kasselin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Joao Filipe da Silva Martins v. Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 15, 27 ja 28 artikla — EY 39 ja EY 42 artikla — Entinen siirtotyöläinen — Työskentely jäsenvaltiossa, josta henkilö on peräisin, ja jossakin toisessa jäsenvaltiossa — Eläke siinä jäsenvaltiossa, josta henkilö on peräisin — Kaksi jäsenvaltiota maksaa eläkettä — Sosiaaliturvasta erillinen järjestelmä, jossa vakuutetaan hoidon tarpeen varalta — Järjestelmä on olemassa siinä toisessa jäsenvaltiossa, jossa henkilö on aiemmin työskennellyt — Valinnainen jatkuva kuuluminen tähän järjestelmään — Hoitoavustusta koskevan oikeuden säilyttäminen sen jälkeen, kun henkilö on palannut siihen jäsenvaltioon, josta hän on peräisin)