Unipetrol v. komissio Unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) tuomio 13 päivänä heinäkuuta 2011. # Unipetrol a.s. vastaan Euroopan komissio. # Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Osallistuminen kartelliin - Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta - Sakot. # Asia T-45/07. TITJUR