2010/222/: Komission päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2010 , Euroopan komission osallistumisesta maailmanlaajuiseen bioenergia-alan kumppanuusjärjestelyyn