Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5921 – Triton/Ovako Non-Wire Business) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti