Vec C-618/18: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 17. decembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di L’Aquila – Taliansko) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Prejudiciálne konanie – Sociálna politika – Práca na dobu určitú – Rámcová dohoda CES, UNICE a CEEP – Pojem „pracovník na dobu určitú“ – Zmierovací sudcovia – Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Zjavná neprípustnosť)