Cauza C-618/18: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 17 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Giudice di pace di L’Aquila - Italia) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Trimitere preliminară – Politică socială – Muncă pe durată determinată – Acordul-cadru CES, UNICE și CEEP – Noțiunea de „lucrător pe durată determinată” – Judecători de pace – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Inadmisibilitate vădită)