Zaak C-618/18: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 17 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di pace di L’Aquila - Italië) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Arbeid voor bepaalde duur – Raamovereenkomst EVV, UNICE en CEEP – Begrip „werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd” – Vrederechters – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)