predmet C-618/18: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 17. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Giudice di pace di L’Aquila - Italija) – Gabriele Di Girolamo protiv Ministero della Giustizia (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Rad na određeno vrijeme – Okvirni sporazum koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Pojam „radnik zaposlen na određeno vrijeme” – Mirovni suci – Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda – Očita nedopuštenost)