asia C-618/18: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 17.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Giudice di pace di L’Aquila – Italia) – Gabriele Di Girolamo v. Ministero della Giustizia (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Määräaikainen työ – Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä puitesopimus – Määräaikaisen työntekijän käsite – Rauhantuomarit – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artikla 2 kohta – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)