kohtuasi C-618/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. detsembri 2019. aasta määrus (Giudice di pace di L’Aquila eelotsusetaotlus - Itaalia) – Gabriele Di Girolamo versus Ministero della Giustizia (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Tähtajaline töö – ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe – Mõiste „tähtajaline töötaja“ – Rahukohtunikud – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Ilmselge vastuvõetamatus)