Věc C-618/18: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 17. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Giudice di pace di L’Aquila - Itálie) – Gabriele Di Girolamo v. Ministero della Giustizia („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Pracovní poměr na dobu určitou – Rámcová dohoda uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Pojem „zaměstnanec v pracovním poměru na dobu určitou“ – Smírčí soudci – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Zjevná nepřípustnost“)