/* */

Neuvoston päätös tehty 8 päivänä marraskuuta 2007 , Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä