2012/469/EU: Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012 , Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission hallintokomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta kaistavahtijärjestelmiä koskevaan sääntöluonnokseen ja kehittyneitä hätäjarrutusjärjestelmiä koskevaan sääntöluonnokseen ETA:n kannalta merkityksellinen teksti