Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1305/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi