/* */

ETA:n sekakomitean päätös N:o 17/2010, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2010 , ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta