Asia C-153/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 7.4.2011 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Staatssecretaris van Financiën v. Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV (Asetus (ETY) N:o 2913/92 — Yhteisön tullikoodeksi — 12 artiklan 2 ja 5 kohta, 217 artiklan 1 kohta ja 243 artikla — Asetus (ETY) N:o 2454/93 — Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamissäännökset — 10 ja 11 artikla — Tavaroiden luokittelu — Sitova tariffitieto — Tilanne, jossa muu talouden toimija kuin tiedon saaja vetoaa siihen saman tavaran osalta — Kansallisen tullihallinnon ohjeistus — Perusteltu luottamus)