TITJUR Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Jääskinen 20 päivänä toukokuuta 2010. # Euroopan komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - 169-171 artikla - Kolmastoista direktiivi 86/560/ETY - 2 artikla - Palautus - Unionin alueelle sijoittautumaton verovelvollinen - Vakuutusalan liiketoimet - Rahoitusalan liiketoimet. # Asia C-582/08. komissio v. Yhdistynyt kuningaskunta