Kirjallinen kysymys P-004506/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komissiolle. Jätehuoltoa koskeva alueellinen ohjelma