Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio