Unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) tuomio 10 päivänä lokakuuta 2012. # Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto. # Polkumyynti - Kiinasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonti - Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema - Määräaika tätä asemaa koskevan päätöksen tekemiselle - Ilmeinen arviointivirhe - Todistustaakka - Kustannusten tarkistaminen - Asetuksen (EY) N:o 384/96 2 artiklan 5 kohta ja 7 kohdan b ja c alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 5 kohta ja 7 kohdan b ja c alakohta. # Asia T-150/09. Ningbo Yonghong Fasteners v. neuvosto TITJUR