Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Mazák 13 päivänä syyskuuta 2012. # Concepción Salgado González vastaan Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). # Ennakkoratkaisupyyntö: Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espanja. # SEUT 48 artikla - Siirtotyöläisten sosiaaliturva - Asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (EY) N:o 883/2004 - Vakuutus vanhuuden ja kuoleman varalta - Erityismääräykset vanhuusvakuutusta koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamiseksi - Etuuksien laskeminen. # Asia C-282/11. TITJUR