Kirjallinen kysymys E-2273/10 esittäjä(t): Willy Meyer (GUE/NGL) komissiolle. Kolmen Unión Fenosa -yhtiön toimia vastustaneen ihmisoikeuksien puolustajan murha Guatemalassa