Komission päätös , tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008 , Bangladeshista tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin äyriäisiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3698) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2008/630/EY)