Stanovisko Výboru regionů Rozvoj námořní strategie pro oblast Atlantského oceánu