Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/3 av den 4 januari 2018 om fastställande av utlösande volymer för åren 2018 och 2019 för eventuell tillämpning av tilläggsimporttullar för vissa frukter och grönsaker$