/* */

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös ATALANTA/2/2009, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2009 , kolmansien valtioiden osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta) (2009/356/YUTP)