Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus ATALANTA/2/2009, 21. aprill 2009 , millega kiidetakse heaks kolmandate riikide panus Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta) (2009/356/ÜVJP)