Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse ATALANTA/2/2009 af 21. april 2009 om accept af bidrag fra tredjelande til Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) (2009/356/FUSP)