Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten ( EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUVL:ssä C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUVL:ssä C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUVL:ssä C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUVL:ssä C 98, 29.4.2009, s. 11 , EUVL:ssä C 35, 12.2.2010, s. 7 , ja EUVL:ssä C 304, 10.11.2010, s. 5 , julkaistujen määrien päivitys)