Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1035/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Kraška panceta (SMM))