Oikaistaan komission direktiivi 2010/42/EU, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta rahastojen sulautumisia, master-feeder-rakenteita ja ilmoitusmenettelyä koskevien tiettyjen säännösten osalta ( EUVL L 176, 10.7.2010 )