Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 682/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Vadehavslam (SMM)]